مرکز فرهنگي هنري ادبي کانون پرورش فکری پل سفید

پدر ! بر دستانت بوسه میزنم و تو را ستایش می کنم به خاطر انهمه سالهای رنج و

سختی . سالهای تلاشی که دوست نداشتی شرمنده ما باشی از علی ع الگو

گرفتی و مارا در مسیر ان عزیز همام قرار دادی تا بزرگ منشی را بیاموزیم.

چگونه از تو قدر دانی کنم که لایق انهمه خستگی تو باشد و هم اکنون که به جایی

رسیدم چگونه جبران کنم انهمه لطف و محبتت را .....

 

 

نوشته شده توسط  در ساعت 13:23 | لینک  | 

نوشته شده توسط  در ساعت 11:17 | لینک  | 

نوشته شده توسط  در ساعت 12:56 | لینک  | 

مادر شهید خلیلی

 

بر پایی ایستگاه نقاشی به همراه معرفی وقایع تاریخ انقلاب در جوار امامزاده عبدالحق

زیراب پایان مسیر راهپیمایی با حضور پرشور کودکان و نوجوانان به همراه مربیان کانون

نوشته شده توسط  در ساعت 11:8 | لینک  | 

 

 

 

نوشته شده توسط  در ساعت 15:29 | لینک  | 

نوشته شده توسط  در ساعت 14:36 | لینک  | 

 

 

 

نوشته شده توسط  در ساعت 14:29 | لینک  | 

 نمایش فیلم کوه جواهر و معرفی وقایع آن دوران

آموزش کاردستی

تصوی نویسی در کارگاه ادبی

بازدید از نمایشگاه توسط اعضا نوجوان

نوشته شده توسط  در ساعت 14:21 | لینک  | 

نوشته شده توسط  در ساعت 15:34 | لینک  | 

  استقبال فراوان از کارگاه سفال و نمایش فیلم "تبر" و قصه گویی

نوشته شده توسط  در ساعت 11:58 | لینک  |