مرکز فرهنگي هنري ادبي کانون پرورش فکری پل سفید

 

 

نوشته شده توسط  در ساعت 15:25 | لینک  | 

امروز به مناسبت هفته پژوهش در کارگاه کاردستی اعضا ضمن معرفی قفسه کاردستی ها و انواع کتب کاردستی از انها خواسته شده ضمن پژوهشی در کتابهای کاردستی از دوریختنی های در دسترس کاردستی عجیبی را طراحی و اماده کنندوبرای هفته بعد هم یک نمونه به کانون بیاورند و معرفی کنند.

 

 

نوشته شده توسط  در ساعت 10:56 | لینک  | 

امروز بچه ها با تشکیل گروههای مختلف با موضوعات مختلف به کمک مربیان چگونه پژوهش کردن را یاد گرفتند.

نوشته شده توسط  در ساعت 12:15 | لینک  | 

نوشته شده توسط  در ساعت 11:10 | لینک  | 

 

نوشته شده توسط  در ساعت 14:41 | لینک  | 

از برنامه های تربیتی کانون برگزاری جشن قلم برای اعضا هنری که مدتها در رشته خط تحریری  کار کردند و به

مرحله قلم و با خط خوش رسیدند واهدا جوائز به اعضا برتر خط

نوشته شده توسط  در ساعت 8:32 | لینک  | 

نوشته شده توسط  در ساعت 11:55 | لینک  | 

نوشته شده توسط  در ساعت 12:59 | لینک  | 

نوشته شده توسط  در ساعت 14:42 | لینک  | 

نوشته شده توسط  در ساعت 14:10 | لینک  |